Talisman Venušiny vlasy

Před časem jsem napsala článek o Amulety odpuzují, talismany přitahují, kde jsem se zmínila o svých zkušenostech s talismanem Venušiny vlasy, který „přitahuje“ partnery, muže. Venušiny vlasy jsou kámen, sagenit v křišťálu nebo záhnědě a tyto krystaly sagenitu vypadají jako vlasy uvnitř křišťálu. Dostala jsem hodně žádostí s tím, abych jej vybrala pro konkrétní ženu či dívku. Chápu, začíná jaro a nám se zapalují lýtka.

Velmi mne třeba potěšilo i to, že o tento talisman si napsala dáma narozená v roce 1932. S velkým gustem jsem jí tento kámen vybrala, protože proč by nemohla tato téměř sedmdesátiletá dáma si najít partnera.

Další potěšitelný dopis byl, když matka žádala pro svého homosexuálního syna talisman, aby se konečně seznámil s nějakým přítelem. Bohužel jsem jí nesměla vyhovět. Musel by o něj požádat sám.

Dostala jsem i několik žádostí s tím, aby tento talisman přitáhl konkrétního muže nebo navrátil manžela do lůna rodiny. Od jedné klientky jsem dostala dokonce seznam asi 20 mužů, abych jí vybrala kámen pro toho pravého. Takto tento talisman nefunguje. Tento kámen, když je nošen na těle, změní vibraci ženy tak, aby byla pro muže přitažlivější a jaksi „čitelnější“ a aby jí věnovali větší pozornost. Má tedy ona širší výběr. Ale není to tak, že by to fungovalo na konkrétního člověka a nemůže napravit pokažené vztahy. Víte kámen může popošťouchnout, ale nemůže napravit chyby, kterých se dopouštíme. Ty je třeba najít a odstranit. Většina lidí očekává, že někdo něco udělá za ně, bez námahy. Kámen si dá na krk a muži se budou jen hrnout. Může být krásná jako obrázek, ale bude ze sebe vyzařovat nepříjemné vibrace, tak si jí muži stejně nevšimnou. Kámen ji trochu vibrace změní, ale nepopře přirozenost oné ženy.

Já než začnu vybírat odpovídající kámen pro dotyčnou osobu (proto vyžaduji datum narození a jméno, aby určení bylo přesné), tak se musím nejdříve zeptat, zda mohu kámen vybrat. To znamená, jestli mám na to schopnosti a možnosti. A další otázka je, zda smím. To znamená, jestli je mi dovoleno z vyššího hlediska učinit tento úkon. To jsou dvě obligátní otázky, které si kladu při kladení všech otázek, když používám virguli, při léčení, při věštění.

Já nevím proč, a ani se o to nezajímám, protože všichni jsme podřízeni vyššímu řádu, který musíme respektovat. A protože je na vyššní úrovni, tak nemá smysl se snažit mu porozumět, jen jej s pokorou poslouchat, protože nás vede k vyššímu poznání.

Někdy je to ale způsobeno také tím, že žádost o kámen podává jiná osoba, než ona dotyčná. Volali mi z jednoho úřadu, že by chtěli jedné své kolegyni pořídit takový talisman. Bohužel jsem jim také nemohla vyhovět, nesměla jsem jej vybrat. Zřejmě by ona s tím nesouhlasila, nebo ještě není vhodná doba. Ona sama se musí rozhodnout a požádat o to, musí být na to vnitřně připravená.

Další zádrhele, které se objevovaly poměrně často, byly vlastní blokády u jednotlivých žadatelek.

Když jsem vybírám talisman, tak se ještě ptám, jakou blokádu vůči mužům má dotyčná žadatelka. A musím poznamenat, že dvě třetiny žadatelek měly nějakou blokádu. Pohybovala se od 20 procent až do 70 %.

Jde vlastně o podvědomý blok, který brání dotyčné se seznámit, nebo vůbec připustit seznámení s mužem. Napovrch je třeba velmi nešťastná, že nemá odpovídajícího muže, ale uvnitř (v podvědomí) vlastně žádného nechce. Důvodů může být několik, hlavně strach, že nebude takový, jak si jej představovala, strach, že bude jako nějaký známý muž (otec, strýc), který svou ženu bil a chodil domů opily, že bude zneužívat její děti, jak to třeba dělal její otec. Pramení to také z malého sebevědomí a uvědomění si sebe sama jako ženy, podceňování sebe sama, nedostatečného vědomí toho, že já jsem žena, příslušnice silnějšího a odolnějšího pohlaví, nositelka rodu.

U takovýchto blokád, a já na ně své klientky upozorňuju, je třeba se tomuto problému věnovat. Většinou o tomto problému vůbec nevědí a mají pocit, že se vše děje zvenku, že jen ony mají tu „smůlu“, že se jim muži vyhýbají. Neuvědomují si, že je od sebe podvědomě odstrkují. Je třeba tyto bloky odblokovat. Já znám jedinou metodu, jak se to dá udělat rychle a elegantně, je to metoda kineziologie. Já své klientky posílám k velmi dobré kinezioložce, protože vím, jak mi tato metoda pomohla identifikovat bloky, o kterých jsem vůbec nevěděla a po dlouhou dobu ve svých meditacích jsem na ně ani nenarazila.

>>> Objednat talisman na míru <<<

Komentáře

Napsat komentář