Babí léto

Říká se „babí léto“, všichni to známe a příliš neuvažujeme o původu toho spojení. Sama jsem ale dlouhá léta nevěděla, odkud tento výraz pochází. Myslela jsem, že je to poletování různých chomáčků rostlin. Teprve v Ottově naučném slovníku jsem našla jeho pravé vysvětlení. Tento slovník uvádí, že se babí léto nazývá Svatováclavské nebo také Mariánské, latinsky Filamenta Divae Virginis, což bychom mohli přeložit jako vlákna božské panny, a projevují se jako jemné pavučiny, jemná vlákénka, která za jasného počasí v průběhu září (okolo svátku svatého Václava) jednotlivě nebo v chumáčcích poletují ve větru.

Starověký výklad

Ve starověku a středověku se tento jev vykládal různě, některé výklady byly i velmi obskurní. Poprvé se o těchto vláknech jako o pavučinách zmiňují angličtí lékaři Hulse a Martin Lister kolem roku 1676. A Menge pozoroval za teplého dne v říjnu, jak zábradlí mostu bylo pokryto velkým množstvím, přímo tisícovkou drobných pavoučků, kteří všichni měli zadeček zvednutý do výšky pod úhlem 45 stupňů a vypouštěli své jemné pavučinové vlákénko proti větru. Lehounké vlákénko zahřáté teplým vzduchem plachtí tak dlouho, až se jeho délka stane nosnou pro pavoučka a pavouček letí na svém vlákénku nesen teplým podzimním větrem. Krásně to zobrazil Ondřej Sekora v příhodách Ferdy mravence. Takto létají pavouci rodů Erigone a Pachygnata, pavouci čeledi slíďáků (Lycosidae) a běžníků (Thomisidae). V průběhu letu se pavouček spustí po dalším vlákně k zemi a letící vlákénka se splétají s ostatními a vytvářejí tlustší provazce.

Babí léto je tedy migrace populace pavouků

Anglický přírodovědec Charles Darwin pozoroval na své lodi Beagle, na níž plul kolem světa, tisíce malých pavouků plachtit vzduchem, a to skoro 100 km.

A jak jste si vykládali babí léto vy? Podělte se o názor například na Facebooku.