Kdo je Teta Renata

Paní Renata (nar. 1952) je astroložka, léčitelka, diagnostička, věštkyně, učitelka jogy a zabývá se výzkumem v psychotronice. Astrologii se začala učit ve svých 23 letech pod vedením zkušené učitelky a v širším slova smyslu se začala zabývat i mystikou a okultními vědami. Jelikož vykládala karty už od svých 15 let, a má věštecké nadání, začala se také zabývat a studovat záležitosti okolo věcí nehmotných, které později vyústily ve studium psychotroniky.

Po odchodu z Vysoké školy zemědělské pracovala v Parku kultury a oddechu, kde v roce 1977 přešla jako sekretářka do Planetária, aby se naučila něco z astronomie, posléze působila jako sekretářka ředitele na Hvězdárnu na Petříně. Zde byla kontaktována z Psychoenergetické laboratoře spolupracovníky Profesora Kahudy a v roce 1979-80 spolupracovala s touto laboratoří na výzkumu telekineze jako člověk, jehož telekinetické schopnosti byly testovány prostřednictvím seriozního technického zařízení. Do této laboratoře, v rámci VŠCHT, přešla jako kmenový zaměstnanec počátkem roku 1981 jako asistentka zakladatele a vedoucího Prof. RnDr. PaedDr. Františka Kahudy, CsC. Zde se podílela nejen na pokusech jako výkonný objekt, ale hlavně se věnovala organizační a koncepční práci pro laboratoř.

Od roku 1983 pracovala jako sekretářka přednosty Gynekologické kliniky, poté co se již od roku 1981 aktivně zabývala léčitelstvím. Velkým přínosem pro ni byla Mezinárodní psychotronická konference v Bratislavě v roce 1983, kde se ve své podstatě kodifikovala Slovenská Psychotronická spoločnost pod hlavičkou Slovenské akademie vied – Slovenské lékarské spoločnosti, pod vedením Mudr. Gustava Solára a primáře Mudr. Teodora Rosinského. V této společnosti se od roku 1984 rozeběhlo dlouhodobé školení pro léčitele, jejímž absolventem prvního běhu je i paní Renata. Pro ilustraci, v současné době (2002) probíhá již 7. a 8. kurs.

Léčitelstvím a diagnostikou se tedy zabývala již od roku 1981 a praktikovala jej ve svém volném čase. V roce 1985 porodila dceru Reginu. Účastňovala se pravidelně psychotronických konferencí (Psychotronika Slovaka v Bratislavě či konferencí ve Waršavě), kde přednášela referáty (např. Polarita čaker, Waršava, 1985). Současně vedla cvičení jogy v Sokole Staré Město. V roce 1988, kdy končila mateřskou, začala pracovat jako individuální konzultant pod Sokolem Staré město, a v roce 1991 se osamostatnila jako soukromá podnikatelka. Od této doby pracuje jako astroložka a léčitelka. Přednáší pro různé společnosti a kulturní domy a vede kursy jogy.

Od roku 1996 začala vysílat na soukromém radiu Frekvence 1 o astrologii, později jako teta Renata v pořadu Lucie Výborné v rubrice Hvězdné rady tety Renaty. Tento pořad měl vysokou sledovanost a byl velmi oblíbený. Zde odpovídala kontaktně na volání posluchačů a radila jim podle jejich horoskopu. Později se vysílání rozšířilo i o výklad snů, v rámci tohoto pořadu – Půjčovna snů.

Občas se objevuje i na různých stanicích v televizi, například na Nově při zatmění Slunce, s paní Bohdalovou na Čt1. Je pověstná svou červenou parukou.

V současnosti se její zájem přesunul více k přednáškám o psychotronických a duchovních záležitostech a k osobním individuálním konzultacím. Obracejí se na ni nejen jednotliví lidé, ale i podnikatelé nebo manažeři podniků s různými problémy, osobního, ale i ekonomického rázu, aby využili jejích schopností prognostiky. (A.R.)