Abrakadabra

Před více než desítkou let jsem si začala sama pro sebe sestavovat slovník hesel, která mne zajímala. Postupem času tato hesla dostala trochu řád. Vycházejí z mytologie, magie, jogy, léčitelství, psychotroniky a dalších disciplin, které mne oslovily a zajímaly. Bylo to v době, kdy ještě nebyl publikován Lexikon magie, na který jsem velmi netrpělivě čekala. Hesla přicházela průběžně, z různých pramenů tak, jak jsem na ně narážela při svém studiu.

Často dostávám při přednáškách otázku, kde je napsáno to, o čem mluvím. A mně nezbývá než si ukázat na hlavu a poklepat si na ni a říci, že v ní. A protože si tyto informace nechci nechat pro sebe, rozhodla jsem se s vámi o jednotlivá hesla podělit. Doufám, že vás budou zajímat stejně jako mne.

V pohádkách je často používáno zaklínadlo abrakadabra. Také kouzelníci, vlastně měli bychom používat výrazu iluzionisté – varietní umělci, jej využívají při své produkci.

Tento výraz pochází z hebrejštiny „abreg ad hábra“ a mohli bychom jej snad přeložit jako „sesílej svůj blesk až do smrti“. V hebrejštině se skládá z devíti písmen.

Umístění A – aleph na levé straně trojúhelníka má magickou úlohu, protože se devětkrát opakuje. Písmena sestavena do trojúhelníka s vrcholem dolů sesílají energii k jeho základně.

Podle jiných je toto magické slovo připisované gnostikovi Basilideovi (zač. 2. stol př.n.l.). Slovo je tvořeno sloučením několika krátkých aramejských slov, snad přeložitelných jako „Žehnám tomuto činu“, podle jiné verse „oživuji mrtvého“. Užívá se též ve spojení s pojmem Abraxas (viz), ale zejména jako léčebná magická formulka na amuletech. Ve středověku mu byla připisována značná síla. Bylo napsáno na čistém pergamenu a ukrýváno v zeleném obalu, nošeno jako přívěsek na krku. Někdy se rylo do medailí nebo gem. Nejklasičtější obrazec (dle Eliphase Léviho Rituál vysoké magie) je v trojúhelníku.

  A B R A C A D A B R A    A B R A C A D A B R A
  A B R A C A D A B R
   A B R A C A D A B      B R A C A D A B R
   A B R A C A D A
    A B R A C A D        R A C A D A B
    A B R A C A
     A B R A C          A C A D A  podle
     A B R A
      A B R            C A D  Sammonica
      A B
       A              A

Další tvary psaní byly do obdélníku či jinak tvarovaných magických obrazců.