Kdo je a není psychotronik

Velmi často se ve sdělovacích prostředcích a i jinde setkávám s vyjádřením, že ten nebo onen člověk je psychotronik. Většinou se tím myslí, že je to léčitel, proutkař, jasnovidec anebo taky jen senzibil.

Řekněme si nejdříve, co to vlastně psychotronika je. Můžete poznamenat, že je to jen jiný název pro parapsychologii, nebo dokonce dřívější termíny jako je mesmerismus, metapsychologie. Dovolte mi, abych zacitovala přesnou definici psychotroniky:


Psychotronika je interdisciplinární věda, která se zabývá studiem distanční interakce mezi organismy a vnějším prostředím, které jsou spojeny s vědomím (nevědomím), uvědomovanými a percepčními procesy. Psychotronika zkoumá energetické a informační vlastnosti těchto interakcí, a tím pomáhá objektivizovat a poznávat dosud neodhalené možnosti člověka, živé hmoty.


Tolik suchá definice a citát. Nyní si to trochu rozebereme. Psychotronika je věda. To, že není až tak moc mezi vědci uznávána, je jejich problém, psychologii taky dlouho trvalo, než se prosadila. Slovo interdisciplinární můžeme rozložit na slovo inter – latinsky mezi (neplést si s intra, což je latinsky dovnitř), disciplina – obor, tedy mezioborový. Tedy věda, která při svém bádání používá ostatní vědní obory,jako je fyzika, psychologie, tak jako například fyzika využívá matematiku. Distanční – distans – vzdálenost, tedy ne kontaktní, interakce – působení. Tedy působení na dálku mezi organismy a vnějším prostředím. Toto se dá vyjádřit i řeckým tele, například mezi psychotronické disciplíny patří telepatie – cítění na dálku, telestézie – proutkaření (i když se také používá termínu radiestézie – což ale znamená vyzařování, protože se dříve myslelo, že proutkař vnímá jakési vyzařování jaké si paprsky (radius je paprsek) toho, co je pod ním), telekineze – tedy pohyb na dálku, hýbání předměty. Všichni známe slova jako je televize – vidění na dálku, teleskop – dalekohled, telemetrie – dálkové měření. Část definice, kdy se hovoří o tom, že tyto jevy jsou spojeny s vědomím nebo nevědomím a uvědomovanými percepčními (vnímání) procesy, můžeme lidsky říci, že se jedná o subjektivní vnímání těchto věci, a to nejen u člověka, ale třeba i u zvířat, vždyť se tady hovoří o organismech. Tedy zkoumání, jak se holubi orientují v přírodě, jestli je to podle hvězd nebo podle změn magnetického pole Země, jak se domlouvají jednotlivé rybky v celém hejnu, že celé hejno mnoha stovek rybiček najednou udělá obrat, proč se ústřice, které se otevírají vždy podle fáze Měsíce, když je přestěhujeme mimo břeh moře, třeba o několik stovek kilometrů (doprostřed USA,kde moře není) začnou po zhruba třech týdnech se otevírat tak, jak by v tomto místě působil příliv a odliv (tedy podle fáze Měsíce). Toto všechno patří do psychotroniky, i když to zkoumají nyní jiné obory, většinou z oblasti biologie, nebo přímo etologie (věda o chování zvířat).

Psychotronika zkoumá energetické vlastnosti těchto interakcí. Dnes se již celkem volně mluví o energetickém působení, i když pořád nevíme, jaká energie to vlastně je. Ale podstatu gravitace také neznáme. Zde máme na mysli např. telekinezi, tedy působení na dálku na fyzikální předměty. Já sama jsem se účastnila výzkumu telekineze začátkem 80. let, protože jsem, stejně jako můj otec a moje dcera, bohužel obdařena touto vlastností, v Psychoenergetické laboratoři Prof. Kahudy. Dále je to zkoumání, jak vlastně funguje akupunktura, jak vznikají akupunkturisttické dráhy a jak se třeba mění elektrický odpor jednotlivých akupunkturistických bodů. Také sem patří léčitelství.

Dále zkoumá informační vlastnosti. Použijeme ještě jednou řecké tele – dálkové – telegnose, tedy vědění na dálku, jasnovidectví.

Vysvětlili jsme si tedy poměrně podrobně definici vědy zvané psychotronika. A kdo je tedy psychotronik? Je to člověk, který bádá, tedy vědecky pracuje v tomto oboru. Náš spolupracovník s psychoenergetickou laboratoří Prof. Ing. RnDr. Jindřich Forejt, DrSc. (schválně jsem napsala všechny tituly, bývalý rektor Poděbradské elektrofakulty) vždycky říkal na našich setkáních, že vědec má povinnost: work, finish, publish – tedy pracuj, dokonči a publikuj.

Pokud řekneme o léčiteli, že je psychotronik, tak předpokládáme, že je to člověk, který se zabývá výzkumem léčitelství, ne že provozuje léčitelství, že je léčitel. Když řekneme o proutkaři, že je psychotronik, tak je to člověk, který se zabývá výzkumem proutkaření,a ne že je provozuje. To je jako kdybychom řekli o kováři, že je fyzik, protože používá fyziku, nebo o kuchaři, že je chemik, protože používá ve své práci chemické procesy.

Samozřejmě, že může být léčitel nebo proutkař i psychotronikem, ale to se pak předpokládá, že se účastní psychotronických konferencí, kde své objevy odpřednáší, aby z nich měli užitek i druzí a případně je mohli oponovat. Jelikož se takových konferencí zúčastňuji už 20 let, velmi dobře znám ty léčitele a proutkaře, kteří je navštěvují a přednášejí o svých výzkumech. A těch je opravdu jen pár.