Amulety odpuzují, talismany přitahují

Pro člověka neznalého magické terminologie je zcela jedno, zda řekne amulet nebo talisman. Jejich význam je ale odlišný, i když někdy nějaký předmět může působit ve smyslu amuletu i talismanu.

Původ slova amulet není úplně znám, ale předpokládá se, že je to z latinského amuletum, což by mohlo být odvozeno od latinského slovesa amiliri, což bychom do češtiny mohli přeložit jako oddálit, odsunout. Z toho plyne, že amulet je záležitost, věc, prostředek, který má pomoci ochraňovat, odsunovat nepříjemné věci. Tak se mohou vyskytnout vysoce specializované amulety třeba proti hadímu uštknutí nebo proti konkrétní nemoci. Amulety se také zakopávaly pod práh domu, aby jej nepostihlo neštěstí.

O amuletu se předpokládá, že má nebo obsahuje magickou sílu: uskutečňuje to, co symbolizuje, neobyčejný vztah mezi tím, kdo ho nosí a silami, které představuje. Mircea Eliade v knize „Traité d°histoire des relegions“, Paris 1949, píše: „Amulet váže a soustřeďuje všechny síly. které působí na všech kosmických úrovních… Umisťuje člověka doprostřed těchto sil, zvyšuje jeho vitalitu, jeho vnímání reality,zajišťuje mu lepší podmínky po smrti.“

V Egyptě se mumiím přikládaly zlaté, bronzové, kamenné či fajánsové amulety, aby ochraňovaly nesmrtelnost zesnulých. Amulety také sloužily k ochraně zdraví, štěstí a pozemského života. Podle tvaru a obrazu, které představovaly, udělovaly energii, životní sílu, vědomí, radost, slast. Trojúhelník s vrcholem nahoru a olovnicí uprostřed úhlu vytvářejí obrazec, který náleží jak náboženskému umění Starověkého Egypta, tak dnešnímu zednářskému symbolismu: tento obrazec zaručuje stálou stabilitu. Nejrozšířenější a nejmocnější
amulety měly tvar skaraba, nalíčeného oka, spony Isis a anku.

Musíme zde rozlišit dvě věci. Jedna z nich je tak zvaný ochranný tvarový zářič. Jedním z nejznámějších tvarových zářičů, které se používají na ochranu je podkova. Věšela se na vrata domů nebo pod střechu jako všeobecná ochrana. To, že se věšela jako U už málokdo zažil. Většinou jsme ji viděli ve zcela nefunkčním tvaru obráceného U. Někde v minulosti se informace o funkčnosti ztratila, a zůstal jen výtvarně pojatý doplněk. Ze stejného důvodu se dávají na průčelí domu jelení parohy nebo kravské lebky s rohy. Špičaté předměty fungují jako tvarové zářiče a odpuzují nepříjemnosti také.

Amulet je ale jakýkoliv předmět, který byl informačně upraven tak, aby ochraňoval proti něčemu konkrétnímu. Já jsem první amulet vyrobila před 25 lety. Měla jsem kamaráda, který studoval katedru výbušnin a také se jimi zabýval a bavil. Byl schopný vyrobit výbušninu z čehokoliv. A jelikož jsem nechtěla, aby se mu něco špatného stalo, vyrobila jsem mu amulet. Použila jsem těžký stříbrný řetěz (je narozený ve znamení Raka) a ten jsem tři dny držela v ruce a vkládala do něj ochrannou informaci. Dotyčného jsem pak dlouho neviděla. Až po desítce let mi vykládal, jaké katastrofy a výbuchy se děly v jeho okolí, ale vždy jen tehdy, když opustil laboratoř nebo se „náhodně“ vyskytoval jinde. Na závěr rozhalil límec a bez řečí mi ukázal onen řetěz. On sám věří, že tento amulet jej ochránil. Já si myslím, že k jeho ochraně určitě přispěl.

Každý si tedy sám může vyrobit amulet. Stačí obyčejný kamínek nebo něco jiného, co dobře přijímá informace a je dostatečně trvanlivé, aby to vydrželo nošení. Nejlépe vnímají informace drahé kovy jako zlato a stříbro, ale také bronz a železo. Také sklo a keramika jsou dobrými kondenzátory informace. Nejdůležitější je ale ona informace, kterou do onoho předmětu vložíte, jednak její charakteristika, ale i jak silně ji dokážete vložit.

Talisman je na druhé straně předmět, který přitahuje dobré nebo šťastné záležitosti. Samo slovo talisman pochází z arabského talásim a znamená kouzelný nebo posvěcený obraz. Bývaly to figurky nebo rytiny na papíře nebo na jiném materiálu (používaly se zlaté nebo olověné destičky), které se zhotovovaly za určitých planetárních konstelací, aby nabyly určité magické síly. V islámském světě to bývaly části koránu nebo jen jméno Alláha různě kaligraficky zpracované. V Číně se používal i jen popsaný papír, který se někdy spálil a vypil v čaji. V křesťanském světě se používaly obrázky svatých, např. sv. Antonína pro tu, která chtěla počít dítě. Jako talisman může být použito opět jakéhokoliv předmětu, když jej magicky informačně upravíme. Jsou ovšem talismany, jejichž funkce byla již prokázána empiricky.

Lidovými talismany je například jetelový čtyřlístek, rybí šupiny z vánočního kapra, čočka jako novoroční jídlo (přitahují peníze). Oblíbenými talismany jsou prsteny ve tvaru urobora – to jest hada, který požírá vlastní ocas.

Každý z nás si pamatuje, že měl svého maskota (talisman) – medvídka, který nás chránil a „pomáhal“ nám při přijímacích zkouškách či jiných vypjatých nebo nebezpečných okamžicích. Když jsem jela na operaci, moje pětiletá dcera mi tehdy dala svého barevného mončičáka, aby mne prý v té nemocnici „hlídal“. To je magické myšlení dítěte, ale ve své podstatě je to podstata informace uložené v talismanu.

Nejlepší talismany jsou ale ty, které jsou vyrobeny individuálně. Já vybírám pro své klientky talisman „Venušiny vlasy“. Je to vlastně biorezonátor, který mění jejich vibraci tak, aby byly přitažlivé pro muže. Mineralogicky se jedná o sardonyx v křišťálu nebo záhnědě, vypadá to jako vlasy ve skle.

Jedna z mých klientek tento talisman nazvala „lapač amantů“. Mne samotnou překvapilo vyprávění jedné již starší slečny ze Znojma. V květnu jsem jí vybrala onen talisman Venušiny vlasy, protože se chtěla seznámit s nějakým partnerem. Již v průběhu prázdnin jsem dostala svatební oznámení. A když jsem byla v říjnu opět ve Znojmě, dozvěděla jsem se celou historii. Hned druhý den si vzala onen talisman na sebe a její kolegové na ni koukali a nemohli se vynadívat. Ptali se jí, jestli má jiné vlasy, je jinak oblečená, co je na ní jiného? Přitom všechno bylo při starém, jen měla talisman, který změnil její vibraci. Do tří dnů se seznámila se svým budoucím manželem, za 3 měsíce se vdávala a v říjnu už byla s bříškem.

Tento talisman jsem vybrala a informačně nabila již velké spoustě klientek a musím konstatovat, že v drtivé většině funguje. Doba, za kterou by měl zafungovat, je 3 měsíce. Pokud se někdy stalo, že talisman nezafungoval, existoval blok proti seznámení silnější než vibrace talismanu. Většinou se jedná o podvědomé nechtění či informační vliv kletby, které lze (většinou) zrušit.

Pokud si budete vyrábět amulet, tak za ubývajícího Měsíce a talisman při rostoucím.

>>> Objednat talisman na míru <<<

Komentáře

Napsat komentář