Neplodnost z hlediska léčitele

Jako léčitelka s 30 letou praxí, žačka paní Mojžíšové a bývalá sekretářka přednosty gynekologické kliniky, bych ráda poradila bezdětným ženám. Tady je stručný přehled příčin neplodnosti u jinak z gynekologického hlediska zdravých žen. Dále předpokládám, že partner je zdravý.

1. Mechanické příčiny a jejich řešení

1.1. Metoda paní Mojžíšové

Dislokovaná kostrč vytvoří spasmus (napětí) svalů, které mohou zablokovat průchod vajíčka vejcovodem, což může vést k mimoděložnímu těhotenství. Svaly také zablokují některé nervy, takže děloha a vaječníky nejsou stoprocentně inervovány a také jejich hormonální funkce je nedostatečná. A k tomu stačí jeden jediný pád na zadek nebo dávání si nohu přes nohu.

Náprava:

  • Přestat si dávat nohu přes nohu
  • přestat jezdit na kole a na koni (rotoped nevadí)
  • cvičit cviky posilující malou pánev (viz mé stránky, ne všechny cviky na netu inzerované jako cviky paní Mojžíšové jsou uváděny správně)
  • podstoupit srovnání kostrče (obvykle jedno nestačí, jednu paní jsem srovnávala 30x, ale nakonec otěhotněla).

1.2. Dislokované 3. hrudní žebro

Toto žebro nesedí ve svém kloubu s hrudní kostí správně, ale je mírně vykloubené, pozná se podle bolestivosti při tlaku na kloub žebra. Spasmus, který vytváří na pravé straně blokuje žlučovod a může být příčinou žlučových kamenů. Na obou stranách pak svalový spasmus mačká a blokuje vaječníky, které nemohou tak správně fungovat.

Náprava:

  • cvičit cviky na prsní svaly (viz mé stránky)
  • nechat si od fyzioterapeuta toto sternokostální spojení napravit

2. Fyziologické

2.1. Toto sice spadá do medicínského ranku, ale bohužel lékaři toto vyšetření dělají jen velmi zřídka. Naše krev má mít hodnotu 7,4 až 7,6 pH, tedy je mírně zásaditá (neutrální voda má 7). Při kyselejší krvi se organismus brání cokoliv jiného podnikat (tedy i těhotenství), protože spotřebovává své kapacity na udržení homeostázy (rovnováha vnitřního prostředí).

Náprava: 1. úprava stravy k vyrovnání acidobazické rovnováhy (omezit cukry a červené maso, více zeleniny s výjimkou rajčat a pít citrusové šťávy bez přidaného cukru), hodně sterilovaného nebo kysaného zelí

3. Energetické

3.1. Umístění lůžka

Nerada hovořím o zónách, protože nedostatečnou energii v posteli nemusí dělat jen zóna, ale i šikmý strop nebo televize či počítač za zdí, případně v sousedním bytě, případně mrazák v bytě na protější straně ulice, jeřáb vzdálený 300m. Neplechu dělají některé kusy nábytku, tvar lustru (paroží), případně odkrytá zrcadla.

Nehledě k tomu, že každý reaguje jinak, manželovi to nemusí vadit, žena bude energeticky na dně. Každý máme totiž jinou potřebu energie.

Já měřím energii v posteli po prospané noci v oblasti hlavy, krku, hrudníku, břicha, podbřišku, stehen, kolen a nohou. Pokud je energie v oblasti břicha a podbřišku jen okolo 60% jejího nutného energetického příjmu, tak je pro ženu obtížné otěhotnět (ne nemožné, pravděpodobně dítě nebude donošené nebo bude mít vrozené vady). Pokud je energie okolo 30%, tak je otěhotnění nemožné a je jen otázkou času, kdy se tam projeví vážná nemoc (obvykle rakovina do 6ti let).

Náprava: přestěhovat postel na energeticky vhodné místo

3.2 Čakry

Čakry jsou sice energoinformační struktury, ale zde se jedná o jejich energetickou stránku.

3.2.1 Špatně rotující čakry

Čakry mají rotovat u žen – liché proti směru hodinových ručiček, sudé po směru. V 80tých letech jsem proměřila u paní Mojžíšové spoustu žen před a po srovnání kostrče, Obvykle se jejich rotace upravila, ale ne vždy. Kamarádku, která si nechtěla nechat rovnat kostrč, jsem tvrdošíjně přetáčela několik měsíců (měla rotaci jako chlap). Otěhotněla. Se srovnanou kostrčí by to bylo hned.

Pokud tedy 1. čakra, myšleno od spodu – kořenová, múladhára, rotuje obráceně (tedy po směru hodinových ručiček), tak žena nemá šanci otěhotnět.

A naopak, pokud 2. čakra rotuje proti směru tak, i když otěhotní, tak s velkou pravděpodobností potratí.

Náprava: upravit rotaci čaker

3.2.2 Otevřená čakra

Je to čakra, ze které nekontrolovatelně uniká (utíká) energie. U každé se projevuje specifickými zdravotními nebo psychickými problémy. V případě prvních dvou (i mírné pootevření) stoprocentně blokuje otěhotnění.

Náprava: uzavřít čakry (někdy trvá i několik měsíců)

3.3 Šperky

Existují šperky, které mohou blokovat průtok energie, což se ale podepisuje na celkovém zdravotním stavu, třeba i únavovým syndromem. Ale např. u náušnic nemusí jít vždy o tvar a materiál, ale hlavně o místo, kde jsou umístěny (píchnutí). Kovová náušnice je trvalá akupunkturistická jehla. V současné době mívají ženy i více než jednu náušnici (správně píchnutá náušnice je uprostřed lalůčku, kde nejsou akupunkturní body), a často jsou umístěny právě v nich, a mohou tedy zablokovat otěhotnění.

Náprava: do porodu odstranit kovové a použít plastové náušnice nebo úplně bez nich

4. Informační

4.1 Vnější negativní vlivy

Je mnoho vnějších negativních vlivů, a je třeba vytestovat, zdali je přítomen některý z nich. Mám na mysli kletbu, zakletí, porobení, případně jiné napojení.

Kletby sice většinou neblokují otěhotnění, ale mohou se podílet na jiných zdravotních problémech, které mohou těhotenství komplikovat, případně spolupůsobit na poškození plodu.

Zakletí na druhou stranu může způsobovat sterilitu. Je třeba vytestovat, zda se jedná o prostor nebo předmět. Prostor vyčistit, pokud je zakletí karmicky vázané, je třeba zrušit karmické vazby. V případě předmětu jej najít a rituálně (podtrhuji rituálně) odstranit a neprogramovat, případně zničit. Toto provádějí jen odborníci!

V případě porobení platí totéž. Naštěstí v Čechách tento způsob vnějších vlivů není příliš frekventovaný (na Moravě již více, nejvíce na Slovensku).

Náprava: najít, vytestovat, zlikvidovat (odborně)

4.2 Programy

Programy na rozdíl od výše uvedených nejsou povětšině myšleny jako škodící. Dost často programy blokující nebo dokonce znemožňující otěhotnění vytvářejí tetičky, babičky a maminky u dcerunek v pubertě. „Aby nám dcerunka neotěhotněla, když teď chodí s chlapcem, jako sousedovic Zuzanka!“

Druhý nejčastější případ je, že matce mladé ženy se zdá, že je příliš mladá na to, aby byla babičkou a nevědomky to zablokuje. Je to sice sobecké, ale primárně není škodící.

Také jsou případy, kdy příbuzné, sousedky, kdokoliv, nesouhlasí s výběrem partnera, a nedej bože, aby ještě měli děti. Většinou to funguje na vesnici a bývají za tím rodinné nebo majetkové spory.

Náprava: najít, vytestovat, zrušit

4.2. Autoprogramy

Autoprogramy, jak už sám název napovídá (auto = sám) si adeptka na otěhotnění vytváří sama i když většinou podvědomě. Třeba s někým nechtěla otěhotnět, ale ta myšlenka se usadila jako autoprogram. Autoprogramy (stejně tak i programy) mohou být i z minulých životů. Například byla jeptiškou nebo prostitutkou, případně otrokyní, a nechtěla otěhotnět.

Náprava: určit, zrušit (ty musí adeptka rušit sama pod odborným vedením)

4.3. Přivtělené duše

Přivtělená duše (případně i více) je sice informační, ale má i energetický dopad, protože se přiživuje (parazituje) na energii hostitele. Jako činitel blokující otěhotnění působí zejména tehdy, když se jedná o duši bývalého muže. V případě ženy jsem zaznamenala kuriózní případ duše staré panny, které se velmi líbilo u mladé ženy a zablokovala otěhotnění. Jinak ženské duše většinou neblokují otěhotnění.

Z hlediska prevence je ale nutné všechny duše odstranit (odeslat do Barda) z energoinformačního systému dotyčné.

Zvláštní případ je přivtělená larva (je to dušička ještě nenarozeného dítěte). Může to být duše potraceného plodu dotyčné ženy nebo i jiné. Stoprocentní blokáda otěhotnění.

5. Duchovní

Občas, i když zřídka se stává, že blokáda otěhotnění je způsobena nevyřešenou a nevyčištěnou karmickou vazbou (případně více vazbami). Toto bývá trochu detektivka, zjistit, o koho se jedná, aby dotyčná mohla tuto vazbu rozpustit (což trvá někdy i několik let). Je to jednoduchá, pokud je to v rodině, rodiče, prarodiče a jiní příbuzní. Ale mohou to být i partneři z minulých životů, kteří jsou v současnosti přerozeni do kohokoliv (třeba populárního zpěváka nebo australského domorodce). Také jsem měla případ vazby s potomkem z minulého života. Karmická vazba není závislá na tom, zda-li je dotyčná duše vtělena či nikoliv. Je to vazba duše-duše. Je třeba dále vytestovat, zda dotyčné duši odpouštět nebo prosit za odpuštění. Ve většině případů musela adeptka prosit o odpuštění.

Doufám, že můj stručný výčet vám pomůže se s tímto problémem popasovat.

Pro individuální řešení vašich problémů se můžete objednat